CÔNG TY MÁY ẢNH SỐ PHONG DIGICAM

Địa Chỉ: 19/14 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại:  Anh Phong 0936 65 69 63 
Email: phongdigicam@gmail.com