CÔNG TY MÁY ẢNH SỐ PHONG DIGICAM

Địa Chỉ: 19/14 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Điện thoại:  Anh Phong 0902515848
Email: phongdigicam@gmail.com